banner

Jak zachować się w razie urazu w firmie?

Szybka pomoc w razie urazu lub sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu to najczęściej podstawa. W skrajnych sytuacjach liczą się minuty a nawet sekundy. To sprawia, że w miejscu pracy podstawą powinny być apteczki oraz osoby odpowiednio przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy. Dla wielu osób tematyka jest znana, jednak w sytuacji, kiedy należy takiej pomocy należy udzielić, nie wiadomo jak należ się zachować. Dlatego też ta ważne są szkolenia, kompetencja oraz wysyłanie na szkolenia odpowiednich osób. Bardzo często już podstawowa wiedza pozwala na przygotowanie osoby do przyjazdu karetki i właściwego zespołu ratowników. Równie ważny jest spokój oraz przekazywanie wszystkich istotnych informacji. Należy jednocześnie pamiętać o znaczeniu apteczki w miejscu pracy. Powinny tam znajdować się środki z aktualnym terminem ważności oraz dostosowane do potrzeb i wymagań danego zakładu oraz charakteru istniejących zagrożeń. Warto również uwzględnić i dostosować ilość apteczek do wielkości firmy.

Copyright (c) www.szkoleniabhp.olsztyn.pl.